Ochrana osobních údajů

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

Pokud si u společnosti Compass CZ s.r.o. objednáte zboží jakýmkoliv kanálem (e-mail, fax, web atp), budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání či odběr objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku vyřídit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

Jste-li zákazník společnosti Compass CZ s.r.o., tzn. objednáte si zboží, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti Compass CZ s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení dalšího zboží z naší nabídky, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, údaje o nákupních zvyklostech.

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení.

Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na info@compass.cz.

Jste-li uchazeč o zaměstnání, zpracováváme s vaším souhlasem osobní údaje z náborové dokumentace za účelem nabídky zaměstnání v naší společnosti. Tyto osobní údaje zpracováváme do doby odvolání souhlasu, nejdéle však 3 roky.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Compass CZ s.r.o., chráníme je před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dopravu, platební styk nebo vývoj a provoz našich internetových řešení) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu.

Jde zejména o tyto činnosti:

  • za účelem doručení zboží smluvními dopravci předáváme vaše osobní údaje společnostem Geis CZ s.r.o., Česká pošta, s.p., DPD (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.), TOPTRANS EU, a.s. či dalším obdobným přepravcům
  • za účelem vývoje a správy e-shopu obchod.compass.cz a jeho objednávkového procesu mohou mít k vašim osobním údajům přístup naši externí vývojáři ze společnosti MK SOLUTIONS s.r.o., IČO: 27984478.
  • za účelem provozu a správy ERP systému Money S5 mohou mít k vašim osobním údajům přístup naši externí správci ze společnosti JetSoft s.r.o., IČO: 26710269.
  • za účelem zpracování účetnictví společnost Compass CZ s.r.o. mohou být vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty naší externí účetní společnosti FinCare, spol. s r.o., IČO: 25605861.
  • pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.

U všech těchto poskytovatelů služeb požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Analytické nástroje Webu

Statistická data
Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

Google Analytics
Služba, která umožňuje analýzu našich webových řešení. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů na e-mail info@compass.cz

Kategorie

Nahrávám strom......
Copyright © Compass CZ s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Kontakt: info@compass.cz.   Ochrana osobních údajů
 Login:  Heslo:  
Objednávkový a informační portál obchod.compass.cz

COMPASS

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx